Технічне обслуговування вузлів обліку, супроводження вузлів обліку на термін необхідний Замовнику, віддалене супроводження через телефонну мережу, мережу стільникового звязку, мережу Інтернет;


Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки, що входять в склад вузла обліку (коректори – обчислювачі газу, обчислювачі тепла, витратоміри, датчики, прилади КВПіА); 


Ремонт приладів та обладнання;


Метрологічна атестація вузлів обліку;


 
Powered and designed by GazoTermiya.com.ua